• mtf@fsm.edu.tr

YAZ OKULU


Yaz Okulu Başvuruları

Üniversitemizin yaz okulu kayıtları, 16-17 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlıdır.

Üniversitemizde veya farklı bir üniversitede öğrenim gören öğrencilerin, yaz okulu başvurusunda bulunmadan önce aşağıda ifade edilen bilgilendirmeleri okumaları önemle rica olunur.

Yaz Okulu Esasları

 • Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için o derse en az 10 (on) öğrencinin kayıt yaptırmış olması gerekir. Bir derse kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı belirtilen sayıdan az ise bu dersin açılıp açılmaması kararı, ilgili yönetim kurulu tarafından Senatonun uygun görüşü alınarak verilir.

 • Formasyon derslerinin açılabilmesi için en az 15 (on beş) öğrencinin kayıt yaptırmış olması gerekir.

 • Öğrencilerin yaz okulunda alacağı derslerin toplamı çakışmaması koşuluyla 16 (on altı) AKTS’yi geçemez.

 • Ön koşullu derslere ilişkin uygulama yaz okulunda da geçerlidir.

 • Yaz okulunda, bitirme çalışması dersi açılamaz.

 • Yaz okulu kapsamında I.ve II. öğretim öğrencileri aynı programa tabidir.

 • Yaz okulunda ders alan öğrencilerin, akademik yılsonu Ağırlıklı Genel Not Ortalamaları, yaz okulu derslerinden alınan notların hesaba katılmasıyla belirlenir.

 • Yaz okulunda alınan dersin ücreti yatırılmadığı takdirde, öğrencinin ders kaydı geçersiz sayılır.

Üniversitemize Kayıtlı Olup Farklı Üniversitelerin Yaz Okulundan Ders Alınabilmesi;

 • Başvurulan dersin üniversitemizde açılmaması halinde, hangi yükseköğretim kurumlarından ders alınabileceği Senato tarafından belirlenir. (Üniversite isimleri, yaz okulu ders kayıtları sonrasında ilan edilecektir)

 • Ders alınabilecek Yükseköğretim Kurumlarının Senato tarafından belirlenmemesi halinde, öğrenci kayıt olduğu yılda kendi programının taban puanından daha yüksek puana sahip bir üniversiteden yaz okulu dersi alabilir.

Diğer Üniversitelerin Yaz Okulundan Ders Almak İsteyen Öğrencilerimizin;

 1. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığı'na dilekçe ile başvuruda bulunması gerekir.

Diğer Yükseköğretim Kurumları Yaz Okulu İzin Formu için tıklayınız.

 1. Yaz öğretimine katılmak istediği diğer yükseköğretim kurumundaki ders/derslere ait ders içeriklerini dilekçe ile beraber akademik danışmanı ve ilgili bölüm başkanığından kabul onayını alarak dekanlığa teslim etmesi geekmektedir.

 2. Yaz öğrenimi sonunda, Diğer Yükseköğretim Kurumu tarafından gönderilen başarı notları, Fakülte Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencinin transkriptine işlenir.