• mtf@fsm.edu.tr

HAKKIMIZDA


Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kurulan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi,  köklü vakıf medeniyeti anlayışını,  kuruluş temellerinin ve gelecek ideallerinin planlanmasında esas almıştır. Fakültemiz,  insan odaklı yaklaşımlarıyla maddi ve manevi ihtiyaçların en iyi şekilde karşılanmasını hedefleyen bir anlayış üzerine kurulmuştur.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi mimarlık ve iç mimarlık bölümleri, 2010 yılında tek çatı altında kurulduğu Mimarlık ve Mühendislik Fakültesinden ayrılarak, 2014 yılı ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak eğitim vermeye başlamıştır. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, tasarım olgusunun disiplinler arası bir süreçte ilerlediğini ve çağımız koşullarında objeden şehre kadar her ölçekte tartışmasız bir öneme sahip olduğunu benimseyen bir eğitim anlayışıyla yola çıkmıştır. Ancak buradaki insan ve mekân ilişkilerine fiziksel olduğu kadar derindir.

Fakültemiz, mimarlık ve iç mimarlık disiplinleri yaşanan çevreyi tasarlama sürecini; fiziksel olarak yapı üretme, hayatiyet açısından da insan odaklı bir mekan üretme eylemi olarak ele almaktadır. Mekan tasarımı, hayatın içinde vuku bulması ve insan ile doğrudan bir ilişki kurması sebebiyle disiplinler ve ölçekler arası öneme sahiptir. Fakültemiz mekân ve insanı, vakıf medeniyeti anlayışı ile geçmişten süzülüp gelen, çağdaş yöntem ve anlayışlar ile geleceğe taşınması hedeflenen bir medeniyet görüşü ile ele almaktadır. Böyle bir medeniyet görüşü ile tasarlanmış, yaşanabilir mekanlar üretmenin, teknik bilgilerle donatılmış, yaratıcı problem çözme yeteneğine sahip, disiplinler arası hareket edebilen, araştırmacı ve üreten öğrenciler yetiştirmek yoluyla mümkün olduğu görüşünü benimsemektedir. Bu hedef doğrultusunda, lisans eğitimi içinde bölümler arasında yandal ve çift anadal imkanı sunmaktadır ve her geçen gün artan uluslararası bağlantıları ile de ortak eğitim programlarına açık bir konum sergilemektedir.

Fakültemiz, vakıf medeniyeti ruhu ile çıktığı yolda, kendi kültürünü bilen ve sahiplenen, kültür varlıklarını okuyan, özümseyen, yorumlayan ve geleceğe taşıyan aynı zamanda uluslararası platformda mesleki kimlikleri ile yer edinebilen mensup ve mezunlarıyla mimarlık eğitiminde kendine has bir yer edinmeyi hedeflemektedir.