• mtf@fsm.edu.tr

Dekanın Mesajı


Köklü vakıf geleneğini taşıyan üniversitemizin kuruluş gayelerinden biri geleneksel bilgiyi çağdaş teknikleri kullanarak idrak etmek ve yeniden yorumlamaktır. Fakültemiz ise bu amaç doğrultusunda kültürel değerleri algılamayı ve bu bilinçle günümüzde yeni bir söz söylemeyi vizyonu olarak belirlemiştir.

Eğitim modelimiz üniversitemiz ve fakültemizin vizyonu çerçevesinde kurgulanmıştır. Fakültemiz yetiştirilen nesillere yeni teknolojileri öğretmenin yanı sıra Doğu ve Batı toplumlarına ait kültürel mirası birlikte vermeyi hedeflemektedir. Bu eğitim modelinde her birey tüm toplumlara ait geniş kültürel birikimin farkında olacak ancak konumunu özgürce kendi belirleyecektir.  Toplumların ihtiyacı olan yaşam alanlarını kurgulayacak olan öğrencilerimize bu önemli görevin sorumluk bilincini ve gerekli kültürel alt yapıyı vermek fakültemizce temel ilke ve görev olarak benimsenmektedir.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, öğrencilerinin yalnızca bilgi edinmesini değil, kültürel devamlılık ve disiplinler arası işbirliği çerçevesinde, kişisel entelektüel derinliği artırarak cemiyete her yönü ile mükemmel, dinamik, ülke sorunlarına duyarlı, başarılı, uluslararası bilimsel çalışmaları yakından takip eden, ihtiyaç duyulan sahalarda uzmanlaşmış, evrensel kariyer sahibi teknik elemanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                   Prof. Dr. İbrahim NUMAN                                                                                                                          Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı