• mtf@fsm.edu.tr

2020-2021 Güz Staj Defteri Teslimleri


2020-2021 Güz Dönemi Staj Defteri Teslimleri 1-10 Ocak 2020 tarihleri arasında aşağıda paylaşılan linklere teslim edilecektir. Staj esaslarına aşağıdaki bilgilerden erişebilirsiniz.
 
IMIM19200 Yaz Stajı I (Araştırma) teslimleri:
 
IMIM19300 Yaz Stajı II (Şantiye) teslimleri:
 
IMIM19400 Yaz Stajı III (Ofis) teslimleri:
 
MIM19200 Yaz Stajı I (Araştırma) teslimleri:
 
MIM19300 Yaz Stajı II (Şantiye) teslimleri:
 
MIM19400 Yaz Stajı III (Ofis) teslimleri:
 
Yeni Staj Evrakları:
 
 

ARAŞTIRMA STAJI

MIM19200 ve IMIM19200 Araştırma Stajları;

Teslim Formatı:

10 gün doldurulmuş PDF formatında defter (Ekstra sayfalar silinmelidir.)

Staj Defterini paylaşılan Drive dosyasına yüklenir.

 

KURALLAR

- Aynı günde gezilebilecek mimari mekanlar ayrı ayrı günlere yazılmaz.

- Mesleki katkı sağlamamış olan seminer vb. staj defterine yazılmaz.

- Yazı dili akademik olmalıdır. Günlük biçiminde staj defteri yazılmaz.

- Gezilen mekanların mimari olarak irdelenmesi ve teknik bir inceleme olarak yazılması gerekir. (Vikipedia veya yazarı belli olmayan kaynaklar kullanılmamalıdır. Alıntılama yöntemlerine dikkat edilmelidir.)

- BAŞKA BİR DERS KAPSAMINDA yapılmış teknik geziler staj defterine yazılmaz.

- Geziler maksimum 3 güne yazılmalıdır. Kalan 7 gün için farklı etkinlikler (seminer, workshop, yarışma projesi gibi) yazılmalıdır. Çevrimiçi yöntemlerle gerçekleştirilen seminer, workshop ve çalıştaylar salgın süresince kabul edilmektedir. Öğrencilerin katılımlarını belgelemeleri gerekmektedir. Staj defteri içerisine eklemeleri gerekir.

Son 1 yıl içerisinde yapılmış etkinlikler kabul edilir. Araştırma stajını ikinci kez alan öğrenciler son bir yıl içerisindeki etkinliklerini daha önceki defterde teslim etmiş olsalar dahi yazabilirler. 

- Staj defterine yazılan bilgiler internet sitelerinden ve/veya kitaplardan kopyalanmamalıdır. İntihal yaptığı anlaşılan öğrenciler için işlem başlatılır.

- Kitap/ İnternet sitesi gibi kaynaklar kaynakça verilerek kullanılabilir.

- Öğrenciler staj defterine yazdığı bilgileri farklı kaynaklardan derleyerek kendi akademik cümleleriyle yazmak zorundadır.

- Mesleki kazanımlarını akademik bir dille anlatamayan staj defterleri başarılı sayılmaz.

- Defter altlığında görünen başlangıç-bitiş tarihi araştırma stajında aranmaz.

- Defterin teslim edildiği tarih formda ilgili yere yazılır.

ŞANTİYE STAJI

MIM19300 ve IMIM19300 ŞANTİYE Stajları;

Teslim Formatı: 

30 Gün doldurulmuş ve her sayfası firma tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş staj defteri PDF formatına dönüştürülerek Drive Dosyasına yüklenmelidir.

Staj Değerlendirme Formu [PDF'e eklenmeli]

Staj Başvuru Formu [PDF'e eklenmeli]

Şantiye stajını 2020 yaz döneminde (salgın nedeniyle) videolar üzerinden çevrimiçi olarak yapan öğrenciler video raporu olarak 30 gün staj defteri doldurur. İmza, kaşe ve değerlendirme formu  aranmaz.

 

KURALLAR

- Öğrenci şantiyede yaptığı işleri günlük olarak aktarmakla yükümlüdür.
- Yaptığı işleri fotoğraflarla desteklemesi gerekmektedir.
- Defter resmi ve akademik bir dille yazılır. 
 
 

 

OFİS STAJI

MIM19400 ve IMIM19400 OFİS Stajları;

Teslim Formatı: 

30 Gün doldurulmuş ve her sayfası firma tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş staj defteri PDF formatına dönüştürülerek Drive Dosyasına yüklenmelidir.

Staj Değerlendirme Formu [PDF'e eklenmeli]

Staj Başvuru Formu [PDF'e eklenmeli]

 

KURALLAR

- Öğrenci ofiste yaptığı işleri günlük olarak aktarmakla yükümlüdür.
- Yaptığı işleri fotoğraflarla ve/veya çizimlerle desteklemesi gerekmektedir.
- Defter resmi ve akademik bir dille yazılır.