• mtf@fsm.edu.tr

2020-2021 Güz Staj Defteri Teslimleri


2020-2021 Güz Dönemi Staj Defteri Teslimleri 1-10 Ocak 2021 tarihleri arasında aşağıda paylaşılan linklere teslim edilecektir. Staj esaslarına aşağıdaki bilgilerden erişebilirsiniz.
 
IMIM19200 Yaz Stajı I (Araştırma) teslimleri:
 
IMIM19300 Yaz Stajı II (Şantiye) teslimleri:
 
IMIM19400 Yaz Stajı III (Ofis) teslimleri:
 
MIM19200 Yaz Stajı I (Araştırma) teslimleri:
 
MIM19300 Yaz Stajı II (Şantiye) teslimleri:
 
MIM19400 Yaz Stajı III (Ofis) teslimleri:
 
Yeni Staj Defteri ve Staj Başvuru Dökümanları:
 
 

ARAŞTIRMA STAJI

MIM19200 ve IMIM19200 Araştırma Stajları;

Teslim Formatı:

10 gün doldurulmuş PDF formatında defter (Ekstra sayfalar silinmelidir.)

Staj Defterini paylaşılan Drive dosyasına yüklenir.

 

KURALLAR

- Aynı günde gezilebilecek mimari mekanlar ayrı ayrı günlere yazılmaz.

- Mesleki katkı sağlamamış olan seminer vb. staj defterine yazılmaz.

- Yazı dili akademik olmalıdır. Günlük biçiminde staj defteri yazılmaz.

- Gezilen mekanların mimari olarak irdelenmesi ve teknik bir inceleme olarak yazılması gerekir. (Vikipedia veya yazarı belli olmayan kaynaklar kullanılmamalıdır. Alıntılama yöntemlerine dikkat edilmelidir.)

- BAŞKA BİR DERS KAPSAMINDA yapılmış teknik geziler staj defterine yazılmaz.

- Geziler maksimum 3 güne yazılmalıdır. Kalan 7 gün için farklı etkinlikler (seminer, workshop, yarışma projesi gibi) yazılmalıdır. Çevrimiçi yöntemlerle gerçekleştirilen seminer, workshop ve çalıştaylar salgın süresince kabul edilmektedir. Öğrencilerin katılımlarını belgelemeleri gerekmektedir. Staj defteri içerisine eklemeleri gerekir.

- Son 1 yıl içerisinde yapılmış etkinlikler kabul edilir. Araştırma stajını ikinci kez alan öğrenciler son bir yıl içerisindeki etkinliklerini daha önceki defterde teslim etmiş olsalar dahi yazabilirler. 

- Staj defterine yazılan bilgiler internet sitelerinden ve/veya kitaplardan kopyalanmamalıdır. İntihal yaptığı anlaşılan öğrenciler için işlem başlatılır.

- Kitap/ İnternet sitesi gibi kaynaklar kaynakça verilerek kullanılabilir.

- Öğrenciler staj defterine yazdığı bilgileri farklı kaynaklardan derleyerek kendi akademik cümleleriyle yazmak zorundadır.

- Mesleki kazanımlarını akademik bir dille anlatamayan staj defterleri başarılı sayılmaz.

- Defter altlığında görünen başlangıç-bitiş tarihi araştırma stajında aranmaz.

- Defterin teslim edildiği tarih formda ilgili yere yazılır.

 

ŞANTİYE STAJI

MIM19300 ve IMIM19300 ŞANTİYE Stajları;

Teslim Formatı: 

30 Gün doldurulmuş ve her sayfası firma tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş staj defteri PDF formatına dönüştürülerek Drive Dosyasına yüklenmelidir.

Staj Değerlendirme Formu [PDF'e eklenmeli]

Staj Başvuru Formu [PDF'e eklenmeli]

Şantiye stajını 2020 yaz döneminde (salgın nedeniyle) videolar üzerinden çevrimiçi olarak yapan öğrenciler video raporu olarak 30 gün staj defteri doldurur. İmza, kaşe ve değerlendirme formu  aranmaz.

 

KURALLAR

- Öğrenci şantiyede yaptığı işleri günlük olarak aktarmakla yükümlüdür.
- Yaptığı işleri fotoğraflarla desteklemesi gerekmektedir.
- Defter resmi ve akademik bir dille yazılır. 
 
 

 

OFİS STAJI

MIM19400 ve IMIM19400 OFİS Stajları;

Teslim Formatı: 

30 Gün doldurulmuş ve her sayfası firma tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş staj defteri PDF formatına dönüştürülerek Drive Dosyasına yüklenmelidir.

Staj Değerlendirme Formu [PDF'e eklenmeli]

Staj Başvuru Formu [PDF'e eklenmeli]

 

KURALLAR

- Öğrenci ofiste yaptığı işleri günlük olarak aktarmakla yükümlüdür.
- Yaptığı işleri fotoğraflarla ve/veya çizimlerle desteklemesi gerekmektedir.
- Defter resmi ve akademik bir dille yazılır.