FSMVÜ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
 
Anasayfa  |   İletişim  | EN
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
YÖK ATLAS
Mimarlık
Mimarlık (Burslu)
Mimarlık (% 50 İndirim)
Mimarlık (% 25 İndirim)
İç Mimarlık
İç Mimarlık (Burslu)
İç Mimarlık (% 50 İndirim)
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Editör Kurulu

Yayıncı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. İbrahim NUMAN, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı adına

Genel Yayın Yönetmeni (Baş Editör)

Doç. Dr. Emine KÖSEOĞLU, ekoseoglu@fsm.edu.tr

Yardımcı Editörler

Dr. Öğr. Üyesi Onur ŞİMŞEK, osimsek@fsm.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Lana KUDUMOVİÇ, lkudumovic@fsm.edu.tr

Yayın Kurulu

Doç. Dr. Emine KÖSEOĞLU, ekoseoglu@fsm.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Onur ŞİMŞEK, osimsek@fsm.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Lana KUDUMOVİÇ, lkudumovic@fsm.edu.tr

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Mesut DURAL, mdural@fsm.edu.tr

Dil Redaktörleri

İngilizce Dil Redaktörü

Dr. Öğr. Üyesi Lana Kudumovic, lkudumovic@fsm.edu.tr

Türkçe Dil Redaktörü

Dr. Öğr. Üyesi Onur Şimşek, osimsek@fsm.edu.tr

Şekil ve Dizgi Baş Sorumlusu

Arş. Gör. Mesut DURAL, mdural@fsm.edu.tr

Yayın Koordinatörleri

Arş. Gör. Mesut DURAL, mdural@fsm.edu.tr

Arş. Gör. Ayşenur BABACAN, ababacan@fsm.edu.tr

Arş. Gör. Deniz AKYURT, dakyurt@fsm.edu.tr
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi