Anasayfa  |   İletişim  | EN
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
YÖK ATLAS
Mimarlık % 100 Burslu
Mimarlık % 50 Burslu
Mimarlık % 25 Burslu
Mimarlık
İç Mimarlık % 100 Burslu
İç Mimarlık % 50 Burslu
İç Mimarlık % 25 Burslu
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Akademik Yayınlar
 • "Toward a research roadmap for construction mediation" Deniz Ilter, Pinar Irlayici Cakmak, Yaprak Arici Ustuner, Elcin Tas, International Journal of Law in the Built Environment
 • "Mikro Ölçekli Mimarlık Ofislerinde Sözleşme Sorunları" Yaprak Arıcı Üstüner, Burcu Balaban Ökten, 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi
 • "Yurtdışındaki Arabuluculuk Sistemlerinin Türkiye İnşaat Sektöründeki Kullanım Koşullarında Değerlendirilmesi" Yaprak Arıcı Üstüner, Elçin Taş, 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi
 • "Türk İnşaat Sektöründe Arabuluculuk(Mediation) Yoluyla Çözülecek Uyuşmazlık Sürecinin Yurtiçi ve Yurtdışı Bağlamında Karşılaştırılması" Yaprak Arıcı, Elçin Taş, 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi
 • "İnşaat Sektöründe ADR Kullanımı ve Seçim Kriterlerinin Kamu ve Özel Sektör Açısından İncelenmesi " Yaprak Arıcı, Elçin Taş, 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi
 • Köseoğlu, Emine ve Burkut, Emine Banu, 2017, “Komşuluk İlişkilerinde Gösterişçi Tüketim Teorisi ve Medya Yoluyla Mekanın Araçsallaşması”, X. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 27-28 Nisan 2017, Trakya Üniversitesi, Edirne
 • Köseoğlu, Emine, 2017, Ways and Examples of Mapping Urban Space in Novels, International Conference on Literature, Architecture and Urban Space, 3-4 Mart 2017, İstanbul.
 • Köseoğlu, Emine ve Bozkurt, Esma, 2016, “Where is Home: The Evaluation of Spatial Perceptıon of Syrian Immigrant Children in Istanbul by Using Cognitive Mapping Method”, CAUMME III / Symposium of Contemporary Architecture & Urbanism in The Mediterranean & The Middle East, 24-26 Kasım 2016, Napoli, İtalya.
 • Köseoğlu, Emine ve Burkut, Banu, 2016, “Abdülhak Şinasi Hisar’ın ‘Çamlıca’daki Eniştemiz’ Romanında Mekânı ve Mekânsal Belleği Haritalamak”, 9. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, 11-13 Kasım, 2016, İstanbul.
 • Köseoğlu, Emine, 2016, “A Sensory Experience in an Urban Environment: Sound-walks and Sound- maps””, ArchDesign'16 / III. International Architectural Design Conference, 17-18 Haziran 2016, İstanbul.
 • Köseoğlu, Emine2016, “Ways of Visualising Knowledge in Architectural Design Education: Concept Maps, Word Clouds, and Parti”, ArchDesign'16 / III. International Architectural Design Conference, 17-18 Haziran 2016, İstanbul.
 • Köseoğlu, E. ve Polat, N., 2015, “To Be Safe on the Streets of a Neighborhood:  An Evaluation of the Street Perception of Elderly City-dwellers”, CUI '15 / III. Contemporary Urban Issues Conference, 19-21 Kasım 2015, İstanbul. 
 • Köseoğlu, Emine, 2017, “Louis I. Kahn’ın Yapılarının Biçim Dili”, Mimarlık (ISSN 1300-4212, DAAI-Design and Applied Arts Index), Sayı 394, Mart-Nisan 2017.

  Köseoğlu, Emine ve Bağlan, Rukiye, 2016, "Sinekli Bakkal Romanında Mekan Olgusu", Yapı Dergisi (ISSN: 1300-3437, DAAI-Design and Applied Arts Index), Sayı 421, s.70-73.

 • "Sürdürülebilirlik Bağlamında Enerji Kaynağı Olarak Su: Bir Üreteç Başlıklı Patent, UTES 2016 – 10.Uluslararası Temiz Enerji Sempozyumu – 10th International Clean Energy Symposium, Şatır, Seçil, Yıldırım Beyazıt Kestane, Sertan Doğru, (2016), ITU SU VAKFI desteği ile, Bildirimiz, en iyi bildiriler arasına seçildi.
 • "A Mını HydroelectrıcApparatus as Renewable Source of Energy: ‘A Generator’", ICSD-InternationalConference on Sustainable Development, Skopje, Şatır, Seçil, Yıldırım Beyazıt Kestane, Sertan Doğru, (2016), Bildiri basim aşamasında.a
 • "Sürdürülebilirlik Temelinde Gelenekten Geleceğe İznik Çinileri", FSMVÜ – Güzel Sanatlar Fakültesi – Sanatta Gelenek – Gelenekte Sanat Sempozyumu, Şatır, Seçil, (2016).bildiriler kitabı basılma aşamasında.
 • "Sürdürülebilirlik konulu Oturum Başkanlığı", UTAK 2016, ODTÜ -Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, 2. Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı. Şatır, Seçil, (2016)
 • "Tasarım Değeri Açısından Zanaat Kavramı ve Gelecekteki Önemi", UTAK 2016, ODTÜ – Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, 2. Ulusal Tasarım, Şatır, Seçil, (2016). Araştırmaları Konferansı, basılma aşamasındadır.
 • "Türk Kültürü Bağlamında Türk Tasarım Kimliğinin Geleceği", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 9, Sayı 1, Şatır, Seçil; Karabekir, Oya (2016). Haziran 2016, ss. 63-84
 • "Topkapı Sarayı Müzesi’nde Güncellenmiş Bir Sergi Mekânı: Has Oda Kutsal Emanetler Dairesi ", Yapı Dergisi, İstanbul, Kasım 2015. Yrd. Doc. Dr. Hasan Fırat Diker
 • "Van Kalesi Osmanlı Dönemi Burçları Üzerine Gözlemler", Megaron Dergisi, İstanbul, Ekim 2015. Yrd. Doc. Dr. Hasan Fırat Diker
 • "Nur-u Osmaniye Camii'nin Dinamik Parametrelerinin Belirlenmesi - Dynamic Identification of Nur-u Osmaniye Mosque", Vakıf Restorasyon Yıllığı, İstanbul, 2015. Ömer DABANLI
 • "2006-2010 yılları arasında Ayasofya’da yapılan restorasyon çalışmalarında ortaya çıkartılan yeni bulgular”, Ayasofya Müzesi  Yıllığı, İstanbul, 2010 .ULUSLARARASI KİTAP. Yrd. Doç. Dr. Hasan F. DİKER
 •  “Belgeler Işığında Fossati‟nin Ayasofya‟da yok ettiği izler ve Ayasofya‟da kullanılan harç üzerine etimolojik ve deneysel bir araştırma”,32. Uluslar arası Arkeoloji ve Arkeometri Sempozyumu, ULUSLARARASI TEBLİĞ  İstanbul 2010. Yrd. Doç. Dr. Hasan F. DİKER
 •  “Restoration projects for multicultural heritage sites and mmonuments oh İstanbul” preservation conservation and restoration of  culturalm and  monuments Selanik aristotle Uluslararası bildiriler. Yrd. Doç. Dr. Hasan F. DİKER 25-27.02.2011
 • TUBİTAK projeleri brifingi 01.07.2011 Ö.Ü. Yrd. Doç. Dr. Hasan Fırat DİKER’in Önemli Başarıs ‘’ Topkapı Sarayı Müzesi’ndeki Silah Seksiyonu’nun yenilenmesi proje mimarisi olarak konuk oldu. TRT Arapça Kanalı Hayırlı Sabahlar Programı 20.09.2011 Hasan F. DİKER
 • Yrd. Doç. Dr. H. Fırat Diker “İstanul Kongreleri 2011” de bildiri sundu.  25.10.2011.
 • "Some details from three periods of Hagia Sophia: Latin, Ottoman, Fossati's”, 5th International Congress "Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin ULUSLARARASI TEBLİĞ İstanbul 22-25.11.2011. Yrd. Doç. Dr. Hasan F. DİKER
 • İslam mimarisi ve mimari konferansı Mevlevihane 13.12.2011 Ahmet Ferid Mustafa
 • Bir müfettiş raporu’nda erken 20,yy İstanbul suriçi sibyan mektepleri İstanbul üniversitesi Türkiyat araştırmaları enstitüsü Türkiyat mecmuası Ulusal makaleler. Öğr. Gör.Ali Naci Özyalvaç 2011
 • Fosseti onarımları öncesi ve sonrası Ayosofya, Anadolu ve çevresinde ortaçağ dergisi Bildiri. Yrd. Doç. Dr. Hasan  F. DİKER 2011
 • “Tarihi vei Kütürel Mirasın Korunması Şehirlerin Kimliği ve Geleceğe Taşınması” paneli yapıldı 15.03.2012
 • “the hidden water structures of İstanbul: cisterns” IWA WWTAC 2012- 3rd IWA  specializen cornferance on water and wastewater Technologies in ancient civilizations Uluslararası bildiriler Öğr. Gör. Ali N. Özyalvaç 22-24.03.2012
 • “Hagia Sophia restorations from 1847  till present” documetation conservation and restoration of byzantine architectural heritage in middle-east an North africa Uluslararası bildiriler Yrd. Doç. Dr. Hasan F Diker 24-25.03.2012
 • Öğretim Yılı Mimarlık Bölümü Öğrencilerimiz İlk Sergilerini Yenikapı Mevlevihanesi Yerleşkemizde Açtı 2011/ 2012Eğitim
 • “Sudan Bahaneler Üretmedik, Başarı Ürettik” semineri yapıldı 11.04.2012
 • Almanya’dan IKT ( Alt Yapı Yatırımları Enstitüsü 18.04.2012
 • Yrd. Doç. Dr. H. Fırat DİKER Kırkambar Sohbetlerine katıldı 10.05.2012
 • Numan İCSBE Uluslararası Konferansına Katıldı. Prof. Dr. İbrahim NUMAN 10./12 .07.2012
 • “Will human and waqf; a solution for a sustainable environment” second international conferance on sustainable built environment (İCSBE) July 10-12,2012. Uluslararası bildiriler Prof. Dr. İbrahim NUMAN 10-12.07.2012
 • Yrd. Doç. Dr. Haydar ÖZKAN TIPTEKNO’12 de bildiri sundu. 03.10.2012
 • Kartepe fabrika yazısı 06.11.2012
 • Prof. Dr. İbrahim Numan Endonezya’da Gerçekleştirilen Konferansa Katıldı. Konferans Prof.Dr. İbrahim NUMAN 10-12.07.2012
 • Makeing the restoration of outer treasury and the exhibition o f the section of arms and armours in topkali palace museum frontirs or architectural reseasrch elsevier publishing (in press) Ulusal makaleler. Yrd. Doç. Dr. Hasan F. DİKER Kasım 2012
 • Sur İçi ve Üsküdar’da Batı Müziği Mekânları ULUSAL MAKALE. Yrd. Doç.Dr.NAZENDE YILMAZ 22.01.2013
 • 5. Dünya Eğitim Bilimleri Konferansı “An analysis of ottoman garden culture: Garden Kiosks" bildirisi Konferans. Arş. Gör. İdil SÜRER 5-8.02.2013 
 • Osmanlı’dan Günümüze Ayosofya Görünümleri Konferansı Nur-i Osmaniye. Yrd. Doç. Dr. Hasan F. DİKER 08.02.2013
 • Bilişim Teknolojileri ve Oracle Paneli Küçükçamlıca Yerleşkesi 27.02.2013
 • "Mekanda Müzik ve İnsan", Makale. Yrd. Doç. Dr. Nazende YILMAZ 05.03.2013
 • “Structural and cultul savings which shaped ottoman neighborhood; primary İslamic sources and their influence” , Midwest Art History Society Annual Conference, Ohio State University Columbus, Ohio Uluslararası bildiriler. Arş. Gör. Zeliha Akyol Arş. Gör. Seher KALENDER 21-23.03.2013
 • Uluslararası Bursa Su Kongresi ve Sergisi 24.03.2013
 • Texas Instruments European Universty Programdan Üniversitemize elektronik kart desteği 26.03.2013
 • 03.04.2013 Mimari yapılarda temel duvarı koruma ve yeşil çatı sistemleri, Sunum, Haliç Yerleşkesi Aylin KALAV
 • Almanya Hamm-Lipstadt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Klaus Zeppenfeld Üniversitemizi ziyaret etti  09.04.2013
 • “Türk Diasporası ve Türk Dünyası Vizyon 2023” etkinlikte Türk kökenli göçmen diasporası ve Zeytinburnu mekanında örgütlenme izlendi Sunum Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAKIRER ÖZSERVET  03-05.04.2013 
 • 1Deologicam basese of wakf: a Sustainable System for Cultural Sustainability Between the Heritage and Modernization", 5th h&mh internatiohal conference, heritage between moderniçation and preservation bh. Cocop sarajevo(Saraybosna) Ulusal bildiriler Prof. Dr. İbrahim NUMAN 22-24.04.2013
 • Vakıflar Haftası Etkinlikleri Prof. Dr. Musa DUMAN Prof. Dr. İbrahim NUMAN Prof. Ümit D. ARINÇ Yrd. Doç. Dr. İ. Aydın YÜKSEL 06.05.2013
 • XIX.yy İstanbul’un bahçe köşkleri üzerine bazı notlar Konferans
 • İstanbul Araştırmaları Enstitüsü. Arş. Gör. İdil SÜRER 09.05.2013 13.05.2013
 • Ayasofya Onarımları Ayasofya Araştırma Dökümantasyon Birimi ve Sübyan Mektepleri Fotoğraf Sergi Salonu Yrd. Doç. Dr. Hasan F. DİKER
 • Fotoğraf, Maket, Suluboya Sergisi Haliç Yerleşkesi Yrd. Doç. Dr. Hasan F. DİKER 20.05.2013
 • II. Türkiye lisansüstü çalışmalar kongresi “El-Kaşi’nin Miftah EL Hisab” adlı eseri ve 16.yy Osmanlı yapılarında kemer biçimlenişleri üzerine bir inceleme Kongre Öğr. Gör. Ali Naci ÖZYALVAÇ 24.05.2013
 • Prof. Dr. Ümit Doğay ARINÇ Çağından Bugüne Fatih ve Fetih Sempozyumunda oturum  başkanlığı yaptı 29.05.2013
 • Mercedes fabrikasına teknik gezi gerçekleştirildi 04.06.2013
 • Osmanlı’dan Günümüze Cinsiyet Mahremiyet ve Mekân” Toplumsal Cinsiyet ve Din Çalıştayı II’de müzakereci olarak katılım. KAGEM Yard.Doç.Dr.NAZENDE YILMAZ, Arş. Gör. Seher Kalender Arş. Gör. Zeliha Akyol 08.06.2013
 • "Haliç Yerleşkesi için Tasarla Çalıştayı", Haliç Yerleşkesi Yrd. Doç. Dr. Hasan F. DİKER   Yrd. Doç. Dr. Murat POLAT Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAKIRER Arş. Gör.  Seher KALENDER Arş. Gör. Zeliha AKYOL Arş. Gör. Büşra DİLAVEROĞLU 10-21.06.2013
 • "Ekstrüzyon Kalıpları", Kalıp Teknolojileri ve Yüzeysel İşlemler Semineri 28.06.2013
 • Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii hakkında verilen röportaj A haber kanalında. Yrd. Doç. Dr. Nazende YILMAZ 29.07.2013
 • “Zeytinburnu'nda Doğu Türkistan Türkleri ve Ulusötesi Bellek Eklemlenmesi”  Bellek ve Kültür sempozyumu Ulusal bildiriler Yrd. Doç. Dr.Yasemin ÇAKIRER ÖZSERVET  5-7.08.2013
 •  Şehirler ve Kültürel Mimarisi Gezi Dizisi (Londra). Yrd. Doç. Dr. Nazende YILMAZ  Arş. Gör. Zeliha AKYOL Arş. Gör.  Seher KALENDER 22-29.08.2013
 • Blâgay Açıkbaş Tekkesi Üzerine Bâzı Mütalâalar, 550 Yılın İzinde Bosna-Hersek’te Osmanlı Mirası, Uluslararası Tarih Sempozyumu, ULUSLARARASI TEBLİĞ, İstanbul. Prof. Dr. İbrahim NUMAN 08.10.2013
 • Restorasyon Uygulamaları 30.10.2013
 •  “San ‘atkar şehir” semiha ayverdi’nin İstanbul u sempozyumu Kubbealtı akademisi vakfı ve fatih sultan Mehmet vakıf  üniversitesi Topkapı yerleşkesi, Ulusal bildirler. Prof. Dr. İbrahim NUMAN 31.10.2013
 • "Gelenekten Eklemeler (Prices School of Troditiriol Art)", Konferans Topkapı Yerleşkesi Paul Marchant Bilol Badet 04.11.2013
 • Yerelden engelsiz tasarım uygulamaları, küçükçemece belediyesi örneği I. Ulusal “ engellileştirilenler” sempozyumu  ulaşılabilir kentler engelsiz mekanlar (UKEM) hareketi, Ulusal bildiriler, Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Konya. Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAAKIRER ÖZSERVET 7-8.11.2013
 • “Blagay fokkesi “ bosna hersikte Osmanlı birası, uluslararası tarih sempozyumu fsmvü Yunus Emre Enstitüsü Ulusal bildiriler Prof. Dr. İbrahim NUMAN 8-10.11.2013
 • "Tarlabaşı Kentsel Dönüşüm Projesi", Konferans, Haliç Yerleşkesi. Beyoğlu Belediye Başkanı. Ahmet MİSBAH DEMİRCAN 21.11.2013
 • ’Mimarlık Konuşmaları 2’ 21.11.2013
 • "Nur-u Osmaniye camii’nin temel inşaatı", 4. Tarihi yapıların güçlendirilmesi ve geleceğe güvenle devredilmesi sempozyumu, Ulusal bildiriler Arş .Gör. Ömer DABANLI 27-29.11.2013
 • Kentsel Ortak Alanlar, Konferans, Haliç Yerleşkesi. Y. Mimar Can ÇİNİCİ 28.11.2013
 • ’Mimarlık Konuşmaları 3’. Y. Mimar Can ÇİNİCİ 28.11.2013
 • "Ahşap Minarelerin Taşıyıcı Sistemleri ve Zıbıncı Camii Örneği - Structural Systems of Timber Minarets and Zıbıncı Mosque Case Study", 4. Tarihi Yapıların Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, ULUSAL BİLDİRİ. Öğr. Gör. Burcu BALABAN ÖKTEN 27.11.2013
 • “Dini mimari tanımları ve mahiyeti hakkında bazı mütalaalar” VI. Dini yayınları kongresi, diyanet işleri başkanlığı Ulusal bildiriler. Prof. Dr. İbrahim NUMAN 29-30.11.2013 01.12.2013
 • Haliç Yerleşkesi için Tasarla ULUSAL KİTAP (ARAŞTIRMA). Arş. Gör. Zeliha AKYOL Yrd. Doç. Dr. Murat POLAT Arş. Gör. Büşra DİLAVEROĞLU Kasım 2013
 • Geleneksel Şehir Kilis 02.12.2013
 • Itri Sempozyumu, Sempozyum. Prof. Dr. İbrahim NUMAN  Yrd. Doç. Dr.Nazende YILMAZ 03.12.2013
 • Yapılar ve Deprem Etkisi Semineri yapıldı 03.12.2013
 • Mühendislik ve Mimarlıkta Bilim, Felsefe ve Mantık 03.12.2013
 • Mimarlık Konuşmaları-5 Serisinden ''Haliç'' Konferansı 05.12.2013
 • Tasarımda insan odağını kaybetmemek için kentli çocuklar ve resmettiklerin bakmak “Sağlıklı Çevre-Sağlıklı Tasarım” Çevre Tasarım Kongresi, Ulusal bildiriler, Uludağ Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr.Yasemin  ÇAKIRER ÖZSERVET 12-13.12.2013
 • Kültürel mirasın korunması konusunun tartışıldığı uluslararası sempozyumda “Structural Analysis and Rehabilitation II. (Armenizn) Church of Nigde” bildirisi. Arş. Gör.  Ömer DABANLI 15-16.12.2013
 • "Algının kent mekanına ve mekanda  ayrışmaya etkisinin ölçülmesi Adana örneği artium", (hasan kalyancu üniversitesi  güzel sanatlar ve tasarım fakültesi hakemli dergisi Ulusal bildiriler. Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAKIRER ÖZSERVET 2013
 • İstanbul Zeytinburnu  ilçesi’nde afgan Türklerinin ulusötesi kentleyme ağlarının analizi, FSM ilmei araştırmalar dergisi, sayı2 Ulusal bildiriler Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAKIRER ÖZSERVET. 2013
 • MEB Iğdır Eğitim Kampusu Projesi (Danışmanlık), Mansiyon Ödülü. Ömer Dabanlı 2013
 • "A Structural Design Case Study on Reconstruction of A Historical Mansion Online Proceedings of Built Heritage", 2013 Monitoring Conservation Management Conference, ULUSLARARASI TEBLİĞ Milan-Italy. Öğr. Gör. Burcu BALABAN ÖKTEN 2013
 • "Türk İnşaat Sektöründe Bilgi Yönetimi", 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi ULUSAL BİLDİRİ, Antalya. Öğr. Gör. Burcu BALABAN ÖKTEN Kasım 2014
 • Mimarlık Bölümü Tasarım Sergisi 11.01.2014
 • ’Lisansüstü Kentsel Çalışmalar" Öğr. Gör. Yasemin ÇAKIRER ÖZSERVET 20.01.2014
 • Zeynep Örnek, “Osmanlı Türkiyesi’nde Medeniyet Algısı Değişimleri ve İstanbul’daOkullu Mimarlar”, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. Fen Bil. Enst. Mimarlık YÜRÜTÜLEN TEZLER A.B.D. Yard.Doç.Dr. Nazende YILMAZ Ocak 2014
 • Doktora tez savunma sınavı  Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. Mine T. ÇİLİNGİROĞLU 06-07.02.2014
 • Bölümler Arası Temas Umm-Al-Qura ünv. Mekke. Prof. Dr. İbrahim NUMAN 10-13.02.2014
 • 2. Geleneksel Suluboya Sergisi. Yrd. Doç. Dr. Hasan F. DİKER17.02.2014
 • "WOW Otel Erişebilirlik Raporu", ARAŞTIRMA PROJESİ. Öğr. Gör. Burcu BALABAN ÖKTEN 2014 Şubat
 • 5th International Conference “Researching childrens everday lives socio-cultural contexts", Konferans Sheffield, UK  Yrd. Doç. Dr.Yasemin ÇAKIRER ÖZSERVET01-03.07 2014
 •  Universitat Jaume I ERASMUS İLE YURT DIŞI GÖREV İspanya Prof. Dr. İbrahim Numan 07-14. 04.2014
 • Erasmus Programı kapsamında İspanya “Universitat Jaume I”de ERASMUS İLE YURT DIŞI GÖREV Prof. Dr. İbrahim NUMAN Prof. Dr. Fevzi YILMAZ 07-14. 04.2014
 • ’Mimarlık Söyleşileri 6’ 17.04.2014
 • "Polat Otel Erişebilirlik Raporu",  ARAŞTIRMA PROJESİ. Öğr. Gör. Burcu BALABAN ÖKTEN 2014 Nisan
 • Preserving Historic Urban Landscape Summer School at the Bolcons, Seminer, Bosna Hersek. Yrd. Doç Dr. Mine T. ÇİLİNGİROĞLU 26-28.05.2014
 • Turkish Migration Conference 2014 Konferans London,UK Yasemin ÇAKIRER ÖZSERVET 30.05.2014
 • 3 pyyk kongresi Antalya Arş. Gör. Yaprak ARICI 06.08.11.2014
 • EMAC European Museum Advisors Confarence/Museum Work- workıng for Museums Konferans Münih. Prof. Dr. İbrahim NUMAN 06-10.07.2014
 • DEV (Dünya Engelliler Vakfı), Akreditasyon Merkezi, Proje ve Raporlama Birimi 2014 Proje Sorumlusu ocak ARAŞTIRMA PROJESİ Öğr. Gör. Burcu BALABAN ÖKTEN  Temmuz 2014
 • Endonezya yaz okulu Endonezya İslam üniv. Jakjokarta Arş. Gör. Seher KALANDER 12-31-08.2014
 • Endonazya İslam  Ünv. Jokjokarta yaz okulu Prof. Dr. İbrahim NUMAN Seher KALENDER Öğr. Gör. Dr. Yüsra METE 12.08.2014
 • Enes Ayosofya malzeme deneyleri çalıştayı Enes, Edirne. Arş. Gör. Ömer DABANLI 15-17.08.2014
 • ENSHA-EAAA Yunanistan Honya Yrd. Doç. Dr. Mine T. ÇİLİNGİROĞLU 26-31.08.2014
 • University of California San Diego akademik İngilizce eğitimi California San Diego USA Burcu BALABAN ÖKTEN 29.09.2014-30.06.2016
 • "Yapılı Çevrede Cinsiyete Göre Renk Tercihleri ve Çağrışımları", İDEALKENT KENT Araştırmaları Dergisi, Eylül 2014 Sayısında Yayımlanmak Üzere Kabul Edilmiştir. ULUSLARARASI YAYINLAR Yard. Doç. Dr. Emine KÖSEOĞLU Eylül 2014
 • International Mosta Semineri Managing the Historycall Urban Landscape, Moster-Bosna 17-19.10.2014
 • EMAC Konferans, Kıbrıs, Arş. Gör. Büşra DİLAVEROĞLU 06-10.07.2014
 • Bobig 39 İstanbul Bilgi Üniv. Prof. Dr Suphi Saatçi Yrd. Doç.Dr. Mine T. Çilingiroğlu Yrd. Doç. Dr. Uğur ÖZCAN 06-07.11.2014
 • "Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Erişebilirlik Raporu", ARAŞTIRMA PROJESİ. Öğr. Gör. Burcu BALABAN ÖKTEN Haziran 2014
 • MIM605 Ders kapsamında teknik seyahat, Muğla. Prof. Dr İbrahim NUMAN 10-12.11.2014
 • Kıbrıs Çalıştay, Uluslararası Kıbrıs ünv. Arş. Gör.Büşra DİLAVEROĞLU 10-13.11.2014
 • Yapex Restorasyon Fuarı, Antalya. Arş. Gör. Ömer DABANLI 12-16.11.2014
 • İrcica Kudüs 2015 programı 2014 yılı toplantısı, Çalıştay, Yıldız Sarayı. Yrd. Doç. Dr. Mine T. ÇİLİNGİROĞLU 27.11.2014
 • KKTC Yakındoğu Üniversitesi- Kıbrıs Doktora Jürisi Üyesi (2 kişi) Prof Dr. İbrahim NUMAN 28.11.2014
 • "Batının Ortadoğu Politikası ve Irak Türkmenleri", Konferans, Çanakkale 18 mart Üniv.  Prof. Dr. Suphi SAATÇİ 28.11.2014
 • "19.yy İstanbul’unda Batı Müziği Mekanları Miras", İstanbul Semineri, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. Yrd.Doç.Dr. Nazende YILMAZ. 29.11.2014
 • "Fil Ölçeği", Kubbealtı Akademi Mecmuası, Sayı 2,  İstanbul, ULUSAL MAKALE Prof. Dr. İbrahim NUMAN 2014
 • "How do I see the city I live in ? Reading the paitings of children from Kasımpaşa", İstanbul III. Europen Conferance  on social and  Behavioral Sciences, Ulusal bildiriler, İtalya,Roma. Yrd.Doç.Dr. Yasemin ÇAKIRERÖZSERVET 2014
 • İstanbul Sütlüce- Halıcıoğlu Bölgesi Yerleşim Dokusunun Dönüşümü, Artium (Hasan  Kalyoncu Üniv. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Hakemli Dergisi), cilt 1 sayı 2, Ulusal bildiriler. Yrd.Doç.Dr. Yasemin ÇAKIRERÖZSERVET 2014
 • Fil ölçeği, Kubbealtı Akedemi Mecmuası, sayı 2, İstanbul 2014 Bildiri. Prof. Dr. İbrahim NUMAN 2014
 • Yayın Değerlendirme: İstanbul’da Mekân Mahremiyetinin İhlali ve Teşhiri: Gerilimli Bir Tarihçe ve 41 Fotoğraf –Uğur Tanyeli-Engin Gerçek  - FSM İlmi Araştırmalar Insan ve Toplum Bilimleri Dergisi Makale. Arş. Gör. Seher KALENDER
 • "From Production To Consumption Kağıthane", ULUSLARARASI TEBLİĞ UHA- Columbia University- Newyork City  ZEIT – Stiftung – History Takes Place – İstanbul. Arş. Gör. Seher KALENDER
 • "Structural And Cultural Savings Which Shaped Ottoman Neighborhood", MAHS- Ohio State University – Ohio. Arş. Gör. Seher KALENDER
 • "Üretimden Tüketime Kağıthane’nin Dönüşümü", Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, ULUSAL BİLDİRİ. Arş. Gör. Seher KALENDER
 • "İstanbul – Dünya Örnekleri Işığında Mekke’nin Kentsel Dönüşümü Proje Önerisi", ARAŞTIRMA PROJESİ. Arş. Gör. Seher KALENDER
 • "Değişen Kentler Dönüşen Yaşamlar Proje  Önerisi". ARAŞTIRMA PROJESİ İstanbul Kalkınma Ajansı. Arş. Gör. Seher KALENDER 
 • Ulusal Kitap Editörlüğü: Edirne, Osmanlı Mimari Eserleri, Ekrem Hakkı Ayverdi, (Edisyon), Edirne Valiliği Yayınları, Edirne ,2014 ULUSAL KİTAP (ARAŞTIRMA). Prof. Dr. İbrahim NUMAN 
 • "Ideological Bases of Wakf, A Sustainable System for Cultural Sustainability Between the Heritage and the Modernity", 5th. International Conference on Hazards and Modern Heritage, ULUSLARARASI TEBLİĞ, Sarajevo. Prof. Dr. İbrahim NUMAN
 • "Osmanlı Sarayı’nın Tiyatroları", ULUSAL MAKALE. Yrd. Doç. Dr. NAZENDE YILMAZ
 • "İstanbul Tasarım Merkezi’nde İdeoloji ve Mimarlık", Seminer dizisi. SEMİNER. Yrd. Doç. Dr. Murat POLAT
 • "Ayasofya'nın Unutulmuş İzleri", Fsmvü Bülteni, sayı 1, Bildiri. Hasan F. DİKER
 • •"Revadır revan köşküne", Mimarist, Yıl 4 Sayı 12 Yaz 2014, Bildiri. Yrd. Doç. Dr. Hasan F. DİKER
 • "Yapılı çevrede cinsiyete göre renk tercihleri ve çağrışımları", İdealkent Araştırmaları, Bildiri. Yrd. Doç. Dr. Emine KÖSEOĞLU
 • Yayın değerlendirme : İstanbul’da mekan mahremiyetinin ihlali ve teşhiri gerilimli bir tarihçe. Bildiri. Arş. Gör. Seher KALENDER
 • Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi Projesi (KURAM), (Destekleyen kurum : İstanbul Kalkınma Ajansı, Bütçe: 700.000 TL) ARAŞTIRMA PROJESİ. Arş. Gör. Ömer DABANLI
 • "Nur-u Osmaniye Camii'nin Deprem Performansının Belirlenmesi, Koruma ve Sağlamlaştırma Önerileri" , (Destekleyen Kurum: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İTÜ BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi), Bütçe: 25.000TL) ARAŞTIRMA PROJESİ Arş. Gör. Ömer DABANLI
 • "Suriçi Üsküdar'da Batı Müziği Mekanları", Bildiri. Yrd. Doç . Dr. Nazende YILMAZ
 • "Osmanlı Sarayı'nın Tiyatroları", Bildiri. Yrd. Doç . Dr. Nazende YILMAZ
 • Emine Banu Burkut, “Osmanlı/Türk Evi Mekân Kurgusunu Modern Konut Mimarisinde Okumak (Wright, Corbusier, Eldem ve Cansever’in Konutları)" YÜRÜTÜLEN TEZLER Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. Fen Bil. Enst. Mimarlık. Yrd.Doç.Dr.NAZENDE YILMAZ
 • Arş. Görevlimiz Ömer DABANLI’nın Doktora Tezine İBB'den Destekleme Kararı
 • Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Fırat DİKER’in “Fossati Onarımları Öncesi ve Sonrası Ayasofya” başlıklı makalesi. Hasan F. DİKER
 • Yrd. Doç. Dr. H. Fırat Diker İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları KVK Bölge Kurulu'na atandı. Yrd. Doç. Dr. H. Fırat DİKER
 • Frontiers of Architectural Research. Yrd. Doç. Dr. H. Fırat DİKER
 • Üniversiteler Arası Doçentlik Sınav Komisyonu Toplantısı. Ankara. Prof. Dr. İbrahim NUMAN 19.12.2014Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi